Kategoria D


Część teoretyczna kategorii "D" trwa 20 godzin, natomiast praktyczna 40 godzin,
gdy kursant posiada kategorię "C" lub 60 godzin, gdy kursant posiada tylko kategorię "B".

Jazda odbywa się autobusem Renault.

Renault autobus
Copyright © by www.promot.com.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.