Szkolenia obowiązkowe                         

PROGRAM SZKOLENIA
ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA MODUłÓW SZKOLENIA OKRESOWEGO I ZAJĘĆ ODBYWANYCH W RAMACH SZKOLENIA OKRESOWEGO

Uwarunkowania wstępne.

Założeniem podstawowym jest kursowy system szkolenia.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

                                   1)   C, C+E, C1 i C1+E lub

                                   2)   D, D+E, D1 i D1+E

W kursie uczestniczyć może co najwyżej 20 słuchaczy – kursantów.

Zakłada się, że każdy z uczestników kursu musi posiadać prawo jazdy kat. wymienionej powyżej.

 

Copyright © by www.promot.com.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.